Lantbruk

Jordbruket och husdjursproduktionen är det viktigaste vi har. Bonden är vår livlina i samhället, vår odlings och produktionsexpert. Vi förser jordbruket med allt från gödsel och kalk till utsäde och växtskydd från ledande tillverkare på marknaden. Vi säljer även foder och tillbehör för djuruppfödning, från flera stora fodertillverkare i både Finland och Sverige. Vi bedriver också spannmålshandel med egen spannmålstork som är belägen invid Färjsundet i Haraldsby, Saltvik.

Foder

I vårt sortiment hittar du ett urval av foder till allt från nötkreatur och får till höns och grisar. Vi förmedlar även större mängder med foder från tillverkaren direkt ut till djurgårdarna. Vi samarbetar med ledande leverantörer på marknaden som till exempel Finska Foder, Raisio Agro och Lantmännen.

Husdjursproduktion

I vår butik hittar du en hel del tillbehör för husdjursuppfödning. Vi har tillbehör som till exempel gödselskrapor, bindslen, märkspray och sårvårdsprodukter i vår butik. Vi samarbetar med kända varumärken som till exempel DeLaval och KRAMP. Vi säljer även reservdelar till exempelvis DeLavals mjölkningsanläggningar.

Växtskydd

Växtskydd är en viktig del för att trygga skörden och minimera skadedjursangrepp i odlingarna. Växtskydd är strikt kontrollerat och får endast säljas till och användas av personer som innehar växtskyddsexamen. Även vi som säljer preparaten innehar växtskyddsexamen. Vi köper in godkända växtskyddsmedel från både Berner och Hankkija.

 

Gödsel och kalk

Alla växter behöver näring för att växa, vår jordbruksmark utsätts för hårt tryck när vi odlar stora mängder grödor. Därför måste vi tillsätta gödselmedel i jorden så den inte blir näringsfattig och utarmad. Vår leverantör Yara är världsledande producent av mineralgödsel för jordbruket. Vi handlar även med några mindre leverantörer som tillverkar specialgödsel för till exempel växthusodling.
Kalk behövs också i jordbruket, kalk hjälper till att frigöra näringsämnen samt höjer jordens Ph värde så växterna trivs bättre.

Stängsling

Hos oss finns ett komplett sortiment för att bygga olika typer av stängsel. Idag använder man mestadels elstängsel, men vi har även hönsnät till hönsgården och fårnät till fårhagen. Vårt stängselmaterial kommer från de ledande leverantörerna DeLaval och KRAMP. Vår personal hjälper dig att hitta rätt produkter för att bygga ett komplett och välfungerande stängsel till dina djur.

Utsäde och spannmål

Ett frö, ser inte mycket ut, men inne i det lilla fröet finns tillräckligt med kraft för att skapa en planta. För att kunna odla behövs utsäde, vi säljer olika typer av spannmåls och vallutsäde samt sättpotatis för både ekologisk och konventionell odling. Vi har även möjlighet att beställa hem utsäde till olika sorters specialgrödor.

Vallproduktion

Att odla ett fint vallfoder av god kvalitet med bra näringsvärden är en konst. Vallen skall skördas vid rätt tidpunkt och tas om hand på rätt sätt. Det finns många olika grässorter som kombineras för att få ett ändamålsenligt foder till ko, får eller häst. Vi säljer olika typer av ensileringsmedel, sträckfilmer och ensilageplaster som används för att konservera gräset på ett bra sätt.

Dränering

I vårt sortiment finns olika dimensioner av dräneringsslang och brunnar som används vid täckdikning av odlingsmark. Vi har även en mängd olika trumrör både med och utan dräneringshål. Vi handlar med marknadsledande leverantörer för att kunna erbjuda rör av god kvalitet till bästa pris.

Spannmålspriser

Under spannmålssäsongen använder vi Avenas grundpriser som bas – dagspriset hittar du alltid enklast genom att besöka deras hemsida. Kom ihåg att grundpriset kan ändra dagligen och under vissa perioder kan priset ändra flera gånger per dag. Du kan också alltid ringa Börje på telefon 527207 för mera information.

Kramp

Kramp är en av Europas största grossister inom tekniska produkter. Du som företagare har möjlighet att handla direkt i Kramp webshop - enkelt och smidigt. Kontakta oss på Lantbruk för mera info.

DeLaval

DeLaval har mer än 125 år av erfarenhet och innovation inom mjölkproduktion. Deras initiativ Hållbar Mjölkproduktion bidrar till livsmedelsproduktion med högre kvalitet, för fler människor, med lägre miljöpåverkan. Smart Farming strategin har som mål att påverka och forma framtidens mjölkproduktion redan idag.

Finska Foder / Hankkija

Finska Foder är idag Finlands största och ledande fodertillverkare. Under vårt traditionsrika och uppskattade varumärke Finska Foder tillverkas allfoder, halvkoncentrat, koncentrat, specialfoder och premix. Sortimentet innehåller mångsidiga foder- och utfodringslösningar för både produktions- och hobbydjur.

Berner

I Berners omfattande utbud ingår insatsvaror för jordbruk t.ex. växtskyddsmedel, gödningsmedel, jordvårdare mm. 

Yara

Yara erbjuder kunskap, produkter och lösningar som bidrar till att förbättra lönsamheten för lantbrukare, samtidigt som de värnar om jordens resurser, livsmedel och miljö. I hjärtat av Yaras engagemang ligger en hållbar utveckling av jordbruket. Målsättningen för Yara är att förbättra världens tillgång på livsmedel.

Ab Lantbruk

Möckelövägen 65
AX-22120 Mariehamn
Åland, Finland

+358 (0)18 23022
info@lantbruk.ax